Seminar om fiktion som læring

16. september 2008

Formålet med seminaret er brobygning mellem erhvervsliv og universitet og foregår i et samarbejde mellem ACT! og Dramaturgi på Århus Universitet samt flere andre aktører.

For ACT! er det vigtigt, at vores læring og træning er forskningsbaseret, så vi har en solid base, når vi udvikler virksomheder, implementerer strategier og træner kommunikation.


Udbytte af seminaret
Bevidstgørelse og refleksion over egen praksis
At kunne iagttage sin egen rolle som facilitator og blive endnu mere bevidst om læringsgreb (før – under og efter processen)

Emner

Beslutningsprocesser - hvordan træffes og laves læringsgreb? Hvilken tænkning er styrende for din praksis?
Facilitatorrollen  - hvilke typer af lederroller er i spil. Hvilke ledelsesstrategier?
Rollespil  - i forhold til brugen af fiktion/rollespil

 

Nøgleord for den hidtidige planlægning: 

  • Ledelse af processer
  • Facilitator rollen 
  • Fiktion
  • Procesledelse + teater (story telling, time arts)
  • Fiktion som læringsredskab

 

Målgruppe:

  • Konsulenter
  • Studerende
  • Andre interessenter

Seminaret finder sted den 26. marts 2009 - 27. marts 2009