Rekruttering og fastholdelse

11. juni 2008

Har du fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere? Med den rekordlave ledighed, er fastholdelse og rekruttering en af de væsentligste problemstillinger for ledere. Men hvordan griber du det an – hvordan sørger du for at få dit budskab klart frem, og hvordan får du fortalt den gode historie om din virksomhed?
 
ACT! tilbyder kurser i den svære samtale. Gennem oplæg, praktiske øvelser og rollespil får du mulighed for at træne dine kommunikationsevner overfor en professionel skuespiller, inden du skal sidde over for dine medarbejdere eller jobansøgere. Skuespilleren kan øge udfordringerne efter behov ved at gennemspille forskellige reaktionsmønstre, medarbejderroller og ledelsestyper.

Du kan deltage i et kursus sammen med andre ledere, hvor I sammen træner sammen med en skuespiller og giver hinanden feed-back, eller du kan få individuel træning.

  • Træning i kropssprogets signaler 
  • Viden om modpartens reaktionsmønstre og signaler
  • Håndteringsmuligheder ved den svære samtale 
  • Træning i en anerkendende og effektiv kommunikation
  • Træning og håndtering af følelsesudbrud 
  • Vidensdeling og erfaringsudveksling i mellem kursusdeltagerne

Værktøjer til ledertræning af den svære samtale 

  • Introduktion til kommunikationsmodeller 
  • Kropssprog og nonverbale signaler 
  • Træning af den svære samtale med professionelle skuespillere


Kontakt ACT! og hør mere om, hvad vi tilbyder indenfor træning af den svære samtale.
Tlf 87 41 69 64 eller mail info@a-ct.dk