Træning af mellemledere hos TNT

12. august 2008

Mellemlederne bliver udsat for fire forskellige træningssituationer taget fra deres hverdag. De møder for eksempel chaufføren ved sin bil i karambolage med en af medarbejderne, og så skal de løse situationen ved at benytte de kommunikationsredskaber, de er blevet præsenteret for gennem uddannelsen.
I løbet af en halv dag roterer de mellem de fire situationer, og får en uvurderlig træning i situationer, der ligner den daglige virkelighed meget.