Kursus for Nykredit

19. august 2008
De sidste mange år er der blevet forsket intensivt i, hvornår læring sker, og hvordan ny læring bedst lagrer sig og bliver husket. Én ting er kendetegnende for alle de resultater, man er kommet frem til: At involverende og interaktiv læring med deltageren i centrum, er noget af det mest effektive.

At stå i rollen som underviser indeholder mange udfordringer:
 • Kommunikationen med deltagerne 
 • At holde dem motiverede 
 • At få dem til at tage ansvar for egen læring

På denne inspirationsdag vil vi sætte fokus på underviserrollen, og hvordan man kan arbejde med den, så deltagerne involvere og engagere sig. Dette vil vi gøre ved hjælp af metoden ”forumteknikken”, hvis omdrejningspunkt netop er involvering, engagement og vidensdeling.
Vi vil tage udgangspunkt i de udfordringer, I står i som undervisere, så dagen bliver så indholdsrig og relevant som muligt.

Nogle af disse udfordringer kunne være mødet med:

 • Den umotiverede kursusdeltager
 • Den lettere negative kursusdeltager
 • Kursusdeltageren, der ved alt på forhånd

Dagen vil blive en afveksling mellem plenum, gruppearbejde, refleksion, vidensdeling, debat og rollespil.
Formål med dagen
Inspiration til egen undervisning via forumteknikken og kollegers erfaringer.
På denne dag vil udgangspunkt for arbejdet være 3 af Nykredits 6 kompetencer for interne undervisere.

Udbytte for deltagerne
 • Nye perspektiver på de 3 interne undervisningskompetencer 
 • Vidensdeling og fælles referencegrundlag i undervisergruppen.
 • Nye ideer og indfaldsvinkler til låste situationer
 • At koble tanke med handling 
 • Bevidstgørelse af egne undervisningskompetencer