Stor søgning på samtalekurser

20. august 2008 I P1 Morgen d. 20. august 2008 blev en repræsentant fra Ledernes Hovedorganisation interviewet omkring lederens håndtering af den svære samtale - med særskilt fokus på opsigelsessamtalen. Statistikken viser nemlig, at der det sidste år er kommet en stigning af søgninger på kurser, der arbejder lige netop med håndteringen af denne. Det er komplekse og konfliktfyldte situationer, man som leder, skal være godt forberedt på.
I ACT! har vi stor erfaring i arbejdet med og træningen af den svære samtale og opsigelsessamtalen. Vi fokuserer på:

* Viden om modpartens reaktionsmønstre og signaler
* Træning i kropssprogets signaler
* Håndteringsmuligheder ved den svære samtale
* Træning i en anerkendende og effektiv kommunikation
* Træning og håndtering af følelsesudbrud
* Vidensdeling og erfaringsudveksling i mellem kursusdeltagerne

At vise menneskelighed og håndtere situationen på en værdig måde er essentielt i arbejdet med den svære samtale. Det er endvidere vigtigt at være godt forberedt, hvilket træningen med skuespillere i høj grad er med til at få fokus på.