ACT! arbejder med fusioner

2. september 2008

Amter og kommuner er nu ved at komme sig oven på arbejdspresset efter kommunalreformen. Nu er der så blevet tid til at kigge lidt nærmere på samarbejdet mellem de mange nye medarbejdere og på at få to eller flere arbejdskulturer til at smelte sammen.


Skuespillere fra ACT! laver lederudvikling og ledertræning- Når vi arbejder med fusioner, sætter vi fokus på løsning af konflikter, fremadrettede handleplaner og håndteringsmuligheder, fortæller Rikke Mørkholt fra ACT!
- Samtidig får medarbejderne en positiv dag sammen, hvor der udover læring også er en masse humor og samvær.


Dilemmaspil for konsulenter
Da proceskonsulent Rikke Mørkholt lavede dilemmaspil på et seminar for konsulenter ved Handicapafdelingen, Ålborg Kommune var der fokus på arbejdet i teams og udfordringerne i konsulentrollen: Hvilke handlemuligheder har vi - og hvilke nye kan vi få øje på.
Baggrunden for arbejdet med gruppen var, at gruppen var fusioneret fra det gamle amt og Ålborg Kommune og derudover var udsat for organisationsændringer og sammenlægninger.

Perspektivskifte åbner øjnene for nye muligheder
Rikke Mørkholt satte i dilemmaspillet fokus på problemstillinger, som gruppen i forvejen havde diskuteret i samarbejde med konsulenthuset Warminghus.
ACT!s metoder er effektive til at sætte fokus på perspektivskifte og på nye handlemuligheder. Deltagerne ser deres problemstillinger udspillet på en scene og med den distance, det giver, opnår de nye handlemuligheder og løsningsforslag.
Deltagerne skal væk fra tankegangen om "dem og os" og frem til en ny fælles kultur, hvor alle arbejder frem mod et fælles mål.
Læs udtalelse fra Warminhus her

Sammenlægning af daginstitutioner
ACT! har også tidligere arbejdet med problemstillingerne omkring fusioner. Fem daginstitutioner skulle lægges sammen til én og ACT! lavede forumteater for medarbejderne, hvor de fik diskuteret arbejdskulturer, hverdag og pædagogik.
Læs reference fra Græsvangen, Tilst her