Værdier på spil

27. juli 2009

Proceskonsulenter fra ACT! definerer et rum, hvor deltagerne skal forholde sig til forskellige påstande med hver deres værdier og derefter placere sig på en imaginær værdilinie i lokalet.

Hver enkelt deltager forholder sig personligt til de valgte problemstillinger uden nødvendigvis at skulle italesætte sine holdninger. Det er altså med kroppen at man som deltager forholder sig til spørgsmålene - ved at flytte sig rundt i lokalet.

 

Værdierne bliver tydelige for alle

Værdierne i virksomheden - harmonien eller diskrepansen bliver meget tydelig, når deltagerne bruger kroppen og ikke stemmen til at give udtryk for deres værdier.

Tanken er, at vi skal gøres aktive i vores valg af værdier, da de jo er med til at definere vores liv og roller - også i arbejdslivet.
Grundlaget for metoden er, at man aktivt udfordres på sine værdier og valg. og får en fornemmelse af egne værdier sammenlignet med f.eks. kollegernes.

Metoden giver altså mulighed for at klargøre forskelle og ligheder i en gruppe.


Andre metoder

ACT! benytter også en anden værdiøvelse kaldet 4-hjørner. Her er hjørnerne i et lokale ladet med forskellige værdier, og deltagerne placerer sig i det hjørne, de bedst kan relatere sig selv til.