Quality Leadership hos Novo Nordisk

18. september 2008

På konferencen deltager tre skuespillere fra ACT! i to workshops med omkring 75 deltagere i hver. Skuespillerne laver illustrationsspil/rollespil som oplæg til debat og dialog.  

Spillene er humoristiske og lægger op til aktiv deltagelse fra deltagernes side. D skal reflektere over, det de ser på scenen og komme med input til forbedringer af den viste arbejdssituation.

Deltagerne skal på en simpel, humoristisk og interaktiv måde kunne reflektere over konceptet Quality Mindset. Formålet er, at de kan huske hovedelementerne i Quality Mindset konceptet efter workshoppen.Hvad er Quality Mindset?

Medarbejderne skal

  • kende til og tage ansvar for helheden i en arbejdsproce
  • sikre forventningsafklaring gennem processen
  • tænke nyt og lave konstante forbedringer
  • lære af fejl
  • være hjælpsom, respektfuld, åben og ærlig overfor  kunder og kolleger