Udtalelse fra århus kommune, ligestillingsudvalget

 

ACT! har gennem ca. et år, udviklet, designet og afviklet forumteaterforløb, Labyrinten, om emnet mangfoldighedsledelse i et samarbejde med Borgmesterens Afdeling og Ligestillingsudvalget i  Århus Kommune.

Labyrinten har det formål at styrke relationen mellem kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og arbejdsmarkedet ved at gøre opmærksom på de barrierer, der opleves som knyttet til køn og/eller etnicitet og samtidig gøre opmærksom på en uudnyttet ressource.

Labyrinten turnerede rundt hos østjyske virksomheder og foreninger for etniske minoriteter, som led i Ligestillingsudvalgets opmærksomhedskampagne om ligestilling for kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund, specielt på arbejdsmarkedet i kommunen.

 

Om forestillingen

Labyrinten er så tilpas kompleks sammensat at den kan imødekomme rigtig mange aspekter i debatten om mangfoldighed på arbejdspladsen.

Desuden har det været dens styrke at den ikke er moraliserende eller politisk korrekt, hvilket har givet rum for deltagerne til at kunne være rådvilde og usikre omkring håndtering af specifikke situationer og samtidig trygge ved at der ikke var et rigtigt eller forkert svar.

 

Om deltagerproces og udbytte

ACT! har gennem fokusgruppeinterview med større virksomheder, der arbejder med mangfoldige arbejdsgrupper og etniske kvindegrupper, fået materiale stillet til rådighed til at udvikle et fyldestgørende spil, der på enkel vis opstiller kompleksiteten på en arbejdsplads.
Mangfoldighed blev udstillet som både køn, etnicitet, arbejdskulturer, alder, generationer mv.

ACT! formåede gennem en tydelig professionel og rammesat samarbejde at skabe et relevant og professionelt spil, hvor vi havde mulighed for at korrigere løbende  - ikke mindst ved en generalprøve, hvor vi havde inviteret enkelte af målgrupperne ind.

Afviklingen forløb problemfrit og professionelt fra ACT!s side med dygtige jokere/konsulenter, til at styre processen og specialudvalgte skuespillere, til bl.a. at varetage rollen som etnisk kvinde.

 

Om samarbejdet med ACT!

Jeg synes det var enormt givende at være med til at teste spillet allerede så tidligt i forløbet. Vi afstemmer hele tiden niveauet og kompleksiteten i spillet, og sørger sammen for, at vi er på rette spor.

At være en del af processen gør, at der er tale om reelt samarbejde mellem ACT! og Ligestillingssekretariatet. Igennem samarbejdet får jeg en garanti for, at ACT! er lydhøre over for de problemstillinger, som jeg sidder med.

Spillet er ikke en færdig skabelon, men er skræddersyet til vores formål. I det hele taget har ACT! været enormt dygtige til at afkode præcis, hvilket udtryk jeg var ude efter.

Samarbejdet har været præget af fleksibilitet, både i forhold til manuskriptet og hele samarbejdet som sådan.

 

Cecilie Mortensen, Integrationskonsulent
Inge Lisbeth Nygaard, Ligestillingskonsulent
Borgmesterens afdeling
Ligestillingsudvalget
Århus Kommune