Inddragelse af brugergrupper

6. januar 2009

Formulering af ny handicappolitik i Odense Kommune

 

ACT! satte gang i diskussionen mellem de berørte grupper, pårørende, fagpersoner og interesseorganisationer gennem fire dialogmøder. Ideen var, at de handicappede selv skulle komme med input til kommunens kommende handicappolitik.

Ved møderne fik proceskonsulent Nina Riis de fremmødte til at fortælle om oplevelser fra arbejdslivet, hjemmelivet og fritidslivet. Herefter opførte tre skuespillere fra ACT! nogle af de dilemmaer, deltagerne fortalte om.
Tilskuerne kom med ideer til løsninger og handlemuligheder for skuespillerne, så de konkrete situationer kunne løses på bedste måde. Herved fik politikere og administration i Odense Kommune konkrete input til den kommende handicappolitik og indblik i de udfordringer, mennesker med et handicap står over for.
Og vel at mærke input fra de brugere, der er direkte påvirkede af politikernes beslutninger.

Omkring 300 odenseanere deltog i de fire dialogmøder.


Udtalelse fra Odens Kommune

ACT! håndterede den kreative proces på en meget professionel måde, og udover at få deltagerne involveret i iscenesættelsen af dilemmaspillene, blev der diskuteret ivrigt rundt omkring ved bordene og i salen. Dette skete ikke mindst pga. ACT!s meget dygtige jokers respektfulde ledelse.

Deltagernes tilbagemeldinger var: spændende måde at involvere på, dygtige skuespillere, underholdende, god måde at få ideer på mm. 

Der kom et væld af gode ideer ud af dialogmøderne, som vi nu arbejder videre med til Odense Kommunes nye handicappolitik. 

Joan Hansen, konsulent, Odense kommune

 

Kontakt ACT!

Kontakt ACT! hvis du er interesseret i at høre mere om vores erfaringer med inddragelse af brugere og interessenter.
Tlf. 8741 6964 eller info@a-ct.dk