Kreative metoder til fusioner

24. marts 2009

Når afdelinger eller organisationer skal fusionere, er processen det væsentligste. Det er ikke nogen nem opgave at få mange forskellige kulturer til at arbejde i én retning og opnå et godt psykisk arbejdsmiljø oven i. Det stiller store krav til hele forandringsprocessen, hvor personalet skal inddrages og engageres. For at sikre en god proces skal alle involverede kunne se perspektiverne og opleve, at de kan bidrage til at skabe en bedre institution med klare værdier og tydelige visioner og mål.

Skuespillere spiller konflikter igennem og inddrager medarbejderne

ACT! arbejder med fusioner i virksomheder og organisationer. Det kan være gennem et længere forløb, hvor der internt i virksomheden sættes gang i diskussioner og forandringsprocesser, der involverer alle. Og det kan være til nogle temadage, hvor fælles værdier, samarbejde og kollegialitet er temaerne.
ACT! benytter forskellige kreative og engagerende metoder, der inddrager medarbejdere og ledelse aktivt – så alle kommer i spil og får mulighed for at blive hørt.

En af metoderne kan være interaktivt teater - forumteater.
Skuespillere og en proceskonsulent fra ACT! spiller nogle spil for medarbejderne, der handler om kommunikation og samarbejde i hverdagen. Situationerne skal være genkendelige for personalet og være taget fra deres dagligdag.
Ideen med at lave forumteater er at engagere personalet og inddrage dem aktivt – for at få gang i dialogen mellem de forskellige grupper.
Medarbejdere og ledelse engagerer sig og kommer med løsningsforslag og input til mulige løsninger på konflikterne i spillene.

Sådan lykkes processen ved fusioner

Først og fremmest handler det om at blive opmærksom på de værdier, den enkelte organisation eller afdeling har, og som den ønsker at tage med sig. Forskellene i de forskellige kulturer skal diskuteres åbent, og fællestræk skal trækkes frem for at skabe et nyt fælles værdisæt. Mange gange har medarbejderne urealistiske forestillinger om ”de andre”. Når de får taget hul på dialogen, opdager de ofte, at de forskellige organisationer og afdelinger deler flere værdier, end de lige troede.
Men det handler også om at lære af de bedste og få glæde af de andres erfaringer, så medarbejdere og ledelse må indstille sig på at benytte nye redskaber og metoder i det daglige arbejde.