IT og teater

26. juni 2009

I forbindelse med samarbejdet blev der udarbejdet 3 scener til at illustrere samarbejdet mellem virksomheden og de eksterne partnere. Responsen fra konferencens deltagere var efterfølgende positiv over at få set hverdagen sat i scene.