Copy-dan og implementering

26. juni 2009
Tekst og Node - en afdeling under Copy-dan har gennem foråret 2009 haft fokus på strategiudvikling og ikke mindst implementeringen af den.
I samarbejde med ACT! blev en anderledes dialog omkring implementering sat i gang.
Der blev blandt andet sat fokus på, hvilke udfordringer og dilemmaer, der kan opstå, når en ny strategi skal implementeres. Udfra udfordringer blev der skabt små situationsspil, der efterfølgende blev reflekteret over og debatteret.