Fiktion som læring

27. august 2009

Beskrivelse og indhold

ACT!s procesleder-kursus henvender sig til proceskonsulenter, interne og eksterne undervisere, personaleansvarlige, HR-konsulenter og andre folk, der arbejder indenfor formidling.
Uddannelsens omdrejningspunkt er systemisk og læringsintegrerende procesledelse, ud fra fiktion som redskab.
Kurset består af to kursusdage. Hvert modul har sin underoverskrift.

Undervisningsmodulerne tager afsæt i det teoretiske stof, som deltagerne får tilsendt sammen med procesledermanualen, inden kursusstart. Det er dog vigtigt at pointere, at modulerne tager udgangspunkt i den aktuelle deltagersammensætning.
Kurset skaber kendskab til en række praktiske kommunikations- og procestekniske øvelser med udgangspunkt i kursusdeltagernes egen virkelighed.

Formål

Formålet med ACT! s proceslederkursus er at uddanne kompetente procesledere til at kunne bruge fiktion som supplerende arbejdsredskab i deres daglige arbejde. Derfor er kursets mål at kursusdeltagerne gennem praksis får indgående kendskab til at arbejde med fiktion som læringsredskab.

Forudsætninger

Som deltager på ACT!s proceslederkursus, forudsætter vi, at du har erfaring inden for proceshåndtering, ledelse eller besidder undervisningserfaring.
Dette sikrer kurset en solid basis, som gør det muligt for os at holde det faglige niveau, vi ønsker for kurset. Det er også en fordel, men ingen forudsætning at have kendskab til AI.

Indhold

Kursusdeltagerne får gennem egen krop kendskab til nye måder at agere fysisk og refleksivt på i deres arbejdshverdag. Dette sker primært gennem de fiktive redskaber, som kurset bygger på, men også gennem de systemiske og anerkende spørgeteknikker, der ligger til grund for metoden.

Udbytte

• Fiktion kan belyse og konkretisere uhåndterlige størrelser som organisationsudvikling, forandringsprocesser og implementering af en ny strategi.

• Fiktion kan illustrere, belyse og håndtere konkrete situationer på arbejdspladsen.

• Metoderne er interaktive, så handlinger og håndteringsmuligheder kommer fra deltagerne selv. De løsningerne/alternativer, som præsenteres gennem arbejdet med fiktion, bliver konkrete for deltagerne at forholde sig til og benytte, når de kommer tilbage til dagligdagen.

• Det fiktive element giver deltagerne mulighed for at se situationen fra flere vinkler, og det er ofte med til at skabe forståelse for andre meninger og motiver end ens egne.

• Underviseren tilegner sig redskaber til at kunne gennemføre en kreativ og interaktiv proces.


Moduler

Modul 1
Introduktion til Forumspil og Jokerrollen
• Introduktion til fiktionskontrakten
• Valg af emne
• Værdiøvelser
• Træning i rollen som joker

Modul 2
Dialogen mellem tilskuere og spillere (oplæg og øvelser)
• Den systemiske tænkning
o Den tilpasse forstyrrelse
o Tekstnær
o Nysgerrig
o Perspektivskift
o At danne hypoteser
• Spørgsmålsteknikker
• Teknikker til fordybelse

Uddybelse af metoden/teknikker
• Forumteknikker
• Skift mellem helhed og detaljer
• Opsamling og udbytte sammen med deltagerne

 

Praktiske oplysninger

Afvikling.: 2 dages kursus: Train the Trainer
Dato: Tirsdag d. 13 oktober og onsdag d. 14 oktober
Fra kl. 9.00 – 16.00

Sted: Århus (nærmere adresse følger)

Pris ekskl. moms
6.000 kr. pr. deltager

Deltagerantal
Min. 10 deltagere – max. 30 deltager

Tilmelding
Senest 14 dage før afvikling 

Tilmelding sendes til: ls@a-ct.dk
Kontaktperson: Lene Papsø-Stevns  - 87416964