ACT! sætter fokus på mobning

9. oktober 2009

”Det er en god investering at komme mobningen til livs, for mobningsramte har ofte et meget højt sygefravær, og de fungerer dårligere og dårligere i jobbet over tid. Mobning påvirker arbejdsmiljø og trivsel for alle ansatte, og det vil over tid kunne aflæses på bundlinien. Derfor er oplysning og trivselspolitikker en nødvendighed”, fortæller ACT!s samarbejdspartner Inger Lise Eriksen-Jensen fra firmaet Specular.

Er det tid til at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads?

ACT! supplerer Inger Lises teoretiske oplæg med interaktiv refleksion. Gennem refleksionen opnår man en dybere erkendelse og får på denne måde implementeret teorien i praksis. Vi vil mobning til livs og bruger illustration, interaktion, refleksion og diskussion som vores metode. Deltagerne får gennem kreativitet, kropslig indlevelse og kommunikation en fornyet indsigt i de miljøer som de færdes i til daglig.
I vil på arbejdspladsen komme til at tale om de svære situationer, I vil sammen finde frem til jeres egne håndteringsmuligheder på problemer og sidst men ikke mindst vil I få etableret et fælles sprog om nogle af de ting som er svære at snakke om. 


Mobning koster – også udover de menneskelige omkostninger for den mobbede. Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster enkeltpersoner, virksomheder og det danske samfund dyrt hvert år.  - Og problemet er stigende.  

 

Læs mere om hvordan ACT! kan hjælpe jer med det psykiske arbejdsmiljø her