ACT! samarbejder med Københavns Universitet

30. oktober 2009

ACT! laver forumspil med det administrative personale ved Instituttet for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Ideen med forumspil er at skabe et trygt forum, hvor deltagerne får plads til at dele viden og håndteringsmuligheder med hinanden.
Deltagerne reflekterer over og skaber konkrete, alternative handlemønstre og prøver dem af i forumspillet, hvilket medfører ejerskab og dermed en øget forankring.
Deltagerne er selv ”på gulvet”, hvilket giver en kropslig erfaring, som de kan gå tilbage i virkeligheden og bruge.

Læs referencen på jobbet her