Værdi implementering i Revisionsbranchen

18. februar 2010

Teater og revisionsbranchen er ikke det man forbinder mest med hinanden! – Ikke desto mindre har revisionsvirksomheden Beierholm rekvireret med ACT! for netop at sætte fokus på virksomhedens værdier og praktisk træning af kommunikationen i afdelingen.

Kunden udtaler:

"Arbejdet i løbet af dagen var med til at skabe større sammenhæng og –hold i afdelingen. Større respekt og forståelse for forskellighed. Det er godt at kunne le sammen, og det er endnu bedre at kunne løse svære situationer sammen. Lære at se nuancer i de andres holdninger og opfattelser.
Det mest udfordrende for deltagerne har givetvis været at skulle være sammen en hel dag og arbejde med ikke-faglige emner – åbent og ærligt. Af størst værdi har været oplevelsen af at have fælles fokus på afdelingen, og at alle ønsker at det skal være et rart sted at være. Hermed skabes forudsætningerne for et bedre produktionsgrundlag og kvalitet i arbejdet.”