Mobning

8. februar 2010

Mobning.

Kommunerne er blevet pålagt at imødekomme den såkaldte Trivselsaftale, som forskriver at de inden 1.april 2010 skal have en plan for hvorledes de skal arbejde med emnerne vold, chikane og mobning i 2010.

Disse emner egner sig til at blive arbejdet med på det konkrete håndteringsplan og derfor har ACT! allieret sig med den førende specialist indenfor mobning Inger Lise Eriksen Jensen. Sammen med hende har vi udarbejdet temadage omhandlende psykisk arbejdsmiljø og mobning. Temadagene har både en oplysende og forebyggende karakter, og som med alt andet vi laver ligger vores læringsfokus på det involverende.