Udvikling af kulturelle kompetencer

23. april 2010

Godsbanen

Den gamle Godsbanecentral i hjertet af Århus skal laves om til et kulturelt produktionscenter.

Til denne proces er aktører på den århusianske kulturscene inviteret til at bidrage med kompetencer og idéer, og 40 forandringsagenter er udvalgt til at perspektivere og samle disse input, så der i sidste ende kan indstilles en gennemarbejdet forslagspakke til Byrådet.

 

Innovation og markedsorientering

ACT!s proceskonsulent Rikke Mørkholt er blevet udvalgt som forandringsagent i denne forbindelse.

Rikke deltager i en gruppe der arbejder under stikordene Innovation og Markedsorientering. Denne gruppe skal blandt andet komme med forslag til, hvordan Godsbanens institutioner opbygger samarbejder med erhvervslivet til gensidig gavn.