Retningslinjer vedtaget i Århus Kommune

21. september 2010

 

Århus Kommune har netop vedtaget retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. Aftalen er en forlængelse af den trivselsaftale kommuner og regioner indgik med regeringen i 2008.

Retningslinjerne betyder, at der skal gennemføres konkrete tiltag i de enkelte afdelinger i Århus Kommune, som sætter fokus på vold, mobning og chikane og på, hvordan det konkret skal forebygges og håndteres.


Mobning på dagsordenen

ACT! har i 2010 lavet flere workshops om mobning på arbejdspladser i Århus Kommune, og i august besøgte ACT! Dagtilbuddet Lystrup.

Med teatermetoder og oplæg om mobning fik medarbejderne viden om mobning og dets konsekvenser, som skabte debat og refleksioner hos medarbejdere og ledelse.
Det gav ledelsen indspark til, hvordan mobning helt konkret kan forebygges og håndteres i Dagtilbud Lystrup.

Læs mere om workshops og længere forløb til forebyggelse og håndtering af mobning her.