Aalborg i udvikling

5. oktober 2010

 

ACT! bidrog på et seminar for Aalborg Bibliotekerne om brugerinddragelse.

På semniaret deltog også fremtidsforskeren Lise Lotte Lyngsø.

Konsulenten fra ACT! gav en smagsprøve på, hvad teatermetoder og kreative værktøjer kan bruges til i en udviklingsproces.

 

Brugerinddragelse

Aalborg Bibliotekerne er i fuld gang med en udvikling, hvor de sætter fokus på brugerinddragelse i deres afdelinger.

Og de kreative hjerner blev lagt i blød på den alternative dag, der satte ACT!s konsulent i stævne i Aalborg Zoo.

ACT! kunne præsentere deltagerne for nye, kreative måder at sætte idégenereringen i gang på - både individuelt, parvis og med metoder, der inddrog hele salen i en fælles brainstorm. 

 

Deltagerne udtalte blandt andet:

  • "Kunne med enkle midler få os til at tage et andet perspektiv – brugerens – og se på vores eget bibliotek oppefra."
  • "Fantastisk godt og også noget jeg umiddelbart kunne omsætte til min biblioteksvirkelighed."

Fra idé til praksis

Skønt de vilde idéer er første stop på vejen til en god innovationsproces, er ACT! også fokuseret på at få konkrete tiltag i spil så tidligt i processen som muligt. At få implementeringen muliggjort umiddelbart efter idégenereringen.

 


Læs mere om innovation og idégenerering med teatermetoder her.