Stress-faktorer og sygefravær kortlagt af NFA

19. oktober 2010

 

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser at det særligt er to slags belastninger, som skaber stress på en arbejdsplads - belastninger, der kan føre til øget sygefravær:

  • Hvis der er modstrid mellem den ansattes og andres forventninger til arbejdsopgaverne
  • Hvis der er store følelsesmæssige krav og rollekonflikter på arbejdspladsen

Læs hele undersøgelsen her

 


Læs mere om, hvordan ACT! arbejder med samarbejde, ledelse og trivsel.