Mobning - hvem har ansvaret?

15. november 2010

 

Vibeke Skytte, rådgivningschef hos Lederne, understreger, at det er vigtigt at have en strategi for forebyggelse og håndtering af mobning.

Og hun mener også, at det hovedsageligt er lederen, der bærer ansvaret for en god arbejdskultur, forebyggelse af konflikter og fastholdelse af ovennævnte mobbestrategi.

Læs artiklen fra Lederne her

I finanssektorens egen undersøgelse bliver 10 % ansatte i finansverdenen mobbet. Det er kun lidt højere end landsgennemsnittet fra en større undersøgelse fra NFA, der pegede på 8 % mobbede på danske arbejdspladser. 

 

Men hvad nu, hvis det er lederen selv, der mobber?

Men hvor landsgennemsnittet af mobbede, der er blevet mobbet af en leder er 32 %, er det tilfældet for hele 51 % af de mobbede i finansverdenen.

"Finanskrisen har sat hele sektoren under et stort pres. Men det er uacceptabelt, at det giver sig udslag i mobning. Når kolleger og ledere mobber har det store konsekvenser for offeret. Det skal stoppes,"

siger Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby til Nyhedsbrevet Finans.

Læs artiklen fra Finansforbundet her

 

Hver arbejdsplads er sig selv nærmest

ACT! kan hjælpe en god dialog om mobning i gang, og facililtere en proces, der ikke kun giver viden om mobningens konsekvenser og de konflikter, mobning ofte opstår fra.

Vi kan også sætte fokus på den enkelte virksomheds værdier og ønsker til en handlingsplan.

  • Hvordan undgår vi mobning?
  • Hvem har hvilke ansvar?
  • Hvem gør hvad?
  • Og hvad gør vi, hvis nu…?

Læs mere om ACT!s produkter indenfor forebyggelse og håndtering af mobning