Dansk Landbrugsrådgivning

 

ACT! har et løbende samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning.

Ofte drejer det sig om kommunikationstræning og træning af konflikthåndtering både for Dansk Landbrugsrådgivning samt medlemsvirksomheder.

"Samarbejdet med ACT! var meget behageligt og vellykket. Jeg er imponeret over at ACT! kunne være så skarpe på de enkelte medarbejdere og situationer, efter en så kort introduktion til vores hverdag.
Skuespilerne havde i særdeleshed en god evne til 'on the spot' at træde ind i rollen og spille den. Vi er meget imponerende over hvordan I afspejlede vores virkelighed.
Skuespillerne havde evnen til at give en passende grad af modspil. Alle medarbejdere fik det modspil der passede til dem. Vi er jo meget forskellige, men jeg oplevede at der blev taget hånd om det enkelte individ." 

Peter Enevoldsen
Leder
Dansk Landbrugsrådgivning

 

"Vi fik fokus på, at flere kunne hjælpe med at løse den enkeltes udfordringer.
Værdi på lang sigt: At være kommet tæt på hinanden som team. At den enkelte fik værdifulde og overraskende indspil fra kollegerne, som, når de har ligget og ”spiret” i baghovedet i nogen tid, forhåbentlig vil danne udgangspunkt for nogle værdifulde adfærdsændringer."

Margit Honoré Nielsen
HR-konsulent
Dansk Landbrugsrådgivning


Udpluk af deltageres udtalelser:

"Afsindigt spændende og inspirerende. Jeg er meget imponeret over hvor meget mod- og medspil skuespillerne er i stand til at yde, selv om de nødvendigvis må have været på ret 'gyngende grund', da de ikke kan forventes at have særlig dyb indsigt i fagområdet (IT)"

"Dels har vi hver for sig fået nogle værktøjer, som vi kan bruge i håndteringen af vanskelige situationer. Dels har vi fået et fælles 'sprog' (rød-gul-grøn og Timeout), som vi kan benytte os af."

"Det var imponerende så godt de 'tænkte' situationer lignede hverdagen. Den feedback man fik af både kolleger og skuespiller giver anledning til mange tanker og ideer"