Uddannelse og kommunikation

13. december 2010

 

ACT! har bidraget på en konference for SOSU-Lederforeningen. Konferencen satte fokus på samarbejde mellem SOSU-uddannelsens forskellige organisationsmæssige aktører.

SOSU-uddannelserne administreres i et samarbejde mellem skolerne og lokale kommunale aktører. Disse har forskellige fokuspunkter og derfor er kommunikation, forventningsafstemning og gensidigt perspektiv særlig vigtigt i det daglige og organisatoriske arbejde på disse skoler.

ACT! lavede tre situationsspil, der tydeliggjorde de forskellige parters perspektiver i direkte samarbejdssituationer - både mellem elev og skole, skole og praktiksted og mellem skole og kommune.

Mellem spillene faciliterede en proceskonsulent fra ACT! debatten.

”[Spillene] gav anledning til en god fælles refleksion og diskussion,” udtaler kunden.

Læs mere om forumteater som indslag i en fælles debat.

Læs mere om illustrationsspil.