Teatermetoder til undervisning

12. januar 2011

 

ACT! samarbejder med Videnscenter for Integration omkring brug af teatermetoder som brug af fiktion og kreative værktøjer i undervisningssituationer.

En konsulent fra ACT! har indledt samarbejdet i december 2010, hvor der blev givet en forsmag på, hvad de fiktive/opdigtede elementer i metoderne kan bruges til i undervisningssammenhænge.

  • Fiktion kan belyse og konkretisere uhåndterlige eller abstrakte emner. 
  • Metoderne er interaktive, så handlinger og håndteringsmuligheder kommer fra deltagerne selv. De løsningerne/alternativer, som præsenteres gennem arbejdet med fiktion, bliver konkrete for deltagerne at forholde sig til og benytte, når de kommer tilbage til dagligdagen. 
  • Det fiktive element giver deltagerne mulighed for at skabe individuelt fokus i den interaktive undervisning, hvilket motiverer og engagerer.

Samarbejdet fortsætter i 2011.

 


 

Læs mere om undervisning i kreative procesværktøjer.