Innovation er det nye sort – det går ikke af mode

25. februar 2011

 

Ny undersøgelse fra interesseorganisationen Lederne tager temperaturen på 1300 ledere og deres arbejde med innovation i 2011: Er dagens ledere klædt på til innovationsledelse? Hertil svarer 63 procent, at der er brug for efteruddannelse.

Undersøgelsen ”Innovation og ledelse” konkluderer, at procesinnovation – det at finde nye og anderledes måder at arbejde på – vil spille en vigtig rolle og give stor effekt. I både den private og offentlige sektor. I en tid med fokus på optimering af processer og arbejdsgange, med fokus på effektivitet og øget produktivitet er det nødvendigt at tænke nyt i forhold til produkter, processer eller services for at klare sig på markedet– ikke mindst det globale.

Men undersøgelsen viser samtidig, at danske virksomheder og ledere kan blive bedre til innovation. Spørgsmålet er, om dagens ledere er klædt på til innovationsledelse? Hertil svarer 63 % af de adspurgte ledere, at efteruddannelse indenfor innovationsledelse og udvikling af ledelseskompetencer er meget vigtigt.

ACT! indgår i virksomheders innovationsproces som et værktøj til at inddrage medarbejdernes kompetencer og til at få medarbejdernes kreativitet i spil. Med kreative processer og kropslig læring træner ACT! kommunikation, samarbejde, improvisation og evnen til at tænke i nye løsninger. Vi faciliterer forandringsprocesser og hjælper ledere til at udvikle lederkompetencer.

Novo Nordisk har brugt ACT! i deres innovationsproces for at få medarbejderne til at tænke i nye retninger:

”Illustrationsspillet fungerede som en katalysator til at få deltagerne til at tænke anderledes: At gå fra at være Novo Nordisk medarbejder med stor fokus på kvalitet og til at føle, at de var en kunde, som brugte vores produkter og var i den situation, som ACT! beskrev. Skuespillet skabte således stor værdi for workshoppens udbytte – både for den enkelte deltager og for det resultat, som vi endte ud med.”

Anne Line Topshøj
Project Manager
Novo Nordisk


Læs undersøgelsen ”Innovation og ledelse” og om, hvordan ACT! arbejder med innovation, lederudvikling og organisationsudvikling.