300.000 danskere uforklarligt syge

12. april 2011

 

Ny undersøgelse skal sætte fokus på danskere, der lider af sygdomme uden fysiske forklaringer. Der mangler viden om patientgruppen og uddannelse af de praktiserende læger. Hos ACT! har vi lang erfaring med at træne lægen i mødet med den somatiserende patient.

I ugens løb har man i samtlige medier kunne læse, at omkring 300.000 danskere lider af sygdomme uden fysiske forklaringer. Og tallet ser ud til at stige. Derfor har Trygfonden nu bevilliget 10 millioner kroner til en storstilet undersøgelse af danskere med såkaldte funktionelle lidelser. For der mangler viden om patientgruppen og uddannelse af de praktiserende læger.

ACT! har i samarbejde med Specialeuddannelsen for Almen Medicin, Aarhus Universitet og Forskningsklinikken og Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Aarhus Universitetshospital udviklet brugbare redskaber til de praktiserende læger. Med rollespil og 1:1 træning får lægerne mulighed for at træne konkrete situationer fra deres hverdag og afprøve forskellige handlemåder og kommunikationsformer overfor professionelle skuespillere. Det er træning til virkeligheden i et autentisk og trygt laboratorium.

Praktiserende læge Berit Skjødeberg Toftegaard er ikke i tvivl om, at rollespillet giver brugbare redskaber, hun kan bruge i mødet med den somatiserende patient:

”Den til tider kunstige rollespilssituation kommer her til at ligne vores reelle hverdag i almen praksis. Det er meget autentisk, men samtidig får jeg mulighed for at afprøve forskellige måder at håndtere samtalen på – og det lader sig jo ikke gøre i virkeligheden”.

 


 

Læs mere om ACT!s træning af de praktiserende læger.