Forandring på sygehusene

21. juni 2011

 

Opførelsen af supersygehuse i regionerne samtidig med besparelser og effektiviseringer kommer til at kræve omplacering og kompetenceudvikling af de ansatte.

 

Nye roller

Etableringen af de nye supersygehuse kommer ifølge Region Midtjyllands sundhedsdirektør Ole Thomsen til at betyde, at nogle sygeplejersker får en anden type ledelsesopgaver og mere tværfagligt samarbejde.

"Jeg tror, vi kan komme til at tale om fremtidige ledelsesområder på omkring 50 medarbejdere, og det vil medføre, at afdelingssygeplejerskerne fremover skal være organisatoriske, dvs. ledelsesfaglige ledere,”

sagde han til Dansk Sygeplejeråds medlemsblad DSR Midt 4/2010. 

Hvordan kan man bruge kreative værktøjer i lederuddannelsen?

 

Svært, men nødvendigt

Også omplaceringer og nye arbejdsområder kommer til at blive en realitet, når sygehusene så småt begynder at kunne anes i horisonten.

ACT! og AS3 outplacement har uddannet og trænet HR-konsulenter i Sygehus Sønderjylland i forbindelse med en række nødvendige omplaceringssamtaler.

Efter forløbet udtaler kunden:

"[...] Vi er som konsulenter blevet trænet i at kunne gennemføre omplaceringssamtalerne på en værdig og ordentlig måde.
Vi føler os forberedte på de kommende samtalerunder og er blevet mere sikre på vores rolle som HR-konsulenter i forhold til omplaceringssamtalerne."

Udtalelsen fra Sygehus Sønderjylland

 


 

Hvis du vil vide, hvordan vi kan bidrage med kreative værktøjer og læring til lederuddannelser eller svære samtaler, så ring på tlf. 87 41 69 64 eller kontakt os på info@a-ct.dk