Ny vinkel på service og kommunikation

15. august 2011

 

ACT! og Bibliotekarforbundet har samarbejdet om kurset ”Den gode kundekontakt – personlig kommunikation, der sælger”.

Kurset havde fokus på at blive bedre til at kommunikere med kunderne/brugerne, få træning i effektiv kommunikation og indsigt i forskellige tips og tricks omkring kommunikation og kropssprog.

Kurset, der blev afholdt både i København og Jylland, gav desuden deltagerne mulighed for at dele gode råd og tips med andre kolleger.

Kommunikationstræning med ACT!


Deltagerne udtaler:

"Jeg er kommet til at tænke over nogle automatsvar, man giver lånerne - som man måske godt kan gentænke. Lidt ændrede rutiner..."

"Er blevet mere bevidst om, at den måde jeg udtrykker mig på er afgørende for, hvordan budskabet bliver opfattet."

"Sjovt med de små ”skuespil” der fik en til at tænke anderledes."

"Ny indgangsvinkel til at betragte service set fra flere sider."

"Gode redskaber til at sætte sig i brugers sted."

"Jeg synes, det var et relevant og spændende kursus, hvor kendte problemstillinger blev set fra nye vinkler og med andre perspektiver, hvilket var positivt."


Udviklingskonsulent, Niels Bergmann, fra Bibliotekarforbundet udtaler:

"Vi har fået sat salg og service på dagsordenen som en væsentlig kompetence hos vores medlemmer: bibliotekarer, informationsspecialister, kulturformidlere osv. – og bidraget til at give medlemmer værdifulde nye input og praktisk erfaring med dette.
[...] Vi arbejder med at supplere de mere traditionelle gå-hjem-møder og kurser med deltageraktivererende arrangementer som dette. Vi har her fået nye erfaringer og viden om at gennemføre den slags arrangementer."


Kontakt os på tlf. 87 41 69 64 eller info@a-ct.dk, hvis du vil vide mere om kommunikationstræning og udvikling af serviceprincipper.