Project Forum Theatre

12. september 2011

 

ACT! er en del af et internationalt projekt, der skal kompetenceudvikle undervisere og vejledere til at motivere og fastholde unge i uddannelse.

Forumteater og forumspil er sammen med digitale medier de metodiske omdrejningspunkter, som projektet arbejder med.

 

Træning i forumspil
En række træningskurser finder sted i projektlandende, og her underviser ACT! i brugen af forumspil og facilitatorrollen i deltagernes hverdag.
Formålet med træningskurserne er at tilbyde supplerende metoder til professionelle i deres arbejde med unge, specielt i forhold til at vejlede og rådgive de unge omkring uddannelse, erhvervsretning og fremtid.

Læs meget mere om kurserne Project Forum Theatre

 

Værktøjer til underviseren
ACT! tilbyder i forbindelse med projektet en videreførelse af kurset til de, der har fået blod på tanden, og som gerne vil træne jokerrollen yderligere:

Træning af jokerrollen

 

Forum Theatre-projektet er støttet af EU’s Leonardo da Vinci Vidensudviklingsprogram og gennemføres i et partnerskab mellem Danmark, Finland og Storbritannien.Lær mere om, hvordan du som underviser kan bruge interaktive metoder i din undervisning

...eller ring på 87 41 69 64 og få en snak.