Undervisertyper på UCN

20. september 2011

 

 

Undervisere på sygeplejerskeuddannelsen på University College Nordjylland var på internat om underviseren som iscenesætter.

Her hørte de om forskellige typer af undervisere, strategier og forskellige dramaturgiske redskaber til levendeliggørelse af undervisningen og engageringen af eleverne.

Efter det teoretiske arbejde, satte ACT! teorierne i spil med en skuespiller og en proceskonsulent på scenen.
Her kunne deltagerne få konkretiseret og selv deltage i en fælles udviklingsproces omkring teorierne. Hvordan ser det så ud? Hvad kan man så gøre i sådan en situation? Hvordan kan teorierne praktisk sættes i værk?

Kunden udtalte efter internatet:

"Særligt det, at der var sammenhæng med formiddagens oplæg, betød, at teorien om forskellige underviserroller kom meget levende i spil, og gjorde den mere begribelig."

Læs hele udtalelsen fra UCN

 


Kontakt ACT! på tlf. 87 41 69 64 og hør, hvordan vi kan være med til at omsætte teori til praksis.