TekSam

 

ACT! bidrog på TekSams årsdag i Odense Congres Center. Emnet var forandringsprocesser.
På årsdagen deltog 900 medlemmer af samarbejdsudvalg fra mere end 150 industrivirksomheder.

ACT! lavede forumteater, der inspirerede deltagerne til at se forandringer i en virksomhed fra forskellige perspektiver.
Deltagerne blev inddraget i en fælles refleksion i forumteaterprocessen.

"Samarbejdet med ACT fungerede perfekt, både før under og efter. Deltagelsen ved generalprøven og konsulentens og skuespillernes lydhørhed og indføling var eksemplarisk.

Spillet og konsulentens proces og dialog med deltagerne, var værdifuld for deltagerne.
Dilemmaerne i forandring på en industrivirksomhed blev tydelig, set fra mindst tre perspektiver, ledelse, mellemleder, medarbejder.
Som en deltager udtrykte det: man skulle tro at de havde været på vores virksomhed for at skrive stykket."

Peter Dragsbæk
Samarbejdskonsulent
TekSam