Dansk Energi

 

ACT! har flere gange afviklet kursus omkring konflikthåndtering for medlemmer af Dansk Energi.

Kurset omfattede kreativ involverende proces omkring konflikter og konflikthåndtering.
Undervejs var der aktiv træning af konflikthåndtering over for en erhvervsskuespiller fra ACT!.

Deltagerne var frontpersonale fra medlemsvirksomhederne, der i større eller mindre grad oplever konflikter med kunderne i det daglige.
Fx kundeservicemedarbejdere, elektrikere, 'lukkemænd' osv.

"Vi har haft et fint samarbejde med ACT!, hvor vi sammen har udviklet et program for kurset som også indeholder juridisk indlæg fra Dansk Energis jurist.

Deltagerne får prøvet svære konfliktsituationer af i praksis i en god ramme med grin og alvor. Det er relevante kurser for selskaberne, hvor de får prøvet hverdagsproblemer af i praksis – der er en meget operationel tilgang, hvilket er godt."

Helle Kristiansen
Konsulent
Dansk Energi

 

Deltagernes evalueringer på kurserne har vist, at 75% var "Meget tilfredse" og 25% "Tilfredse" med dét at opleve en case med en skuespiller.

Samlet set var 99% af kursisterne enten "Meget tilfredse" (49%) eller "Tilfredse" (50%) med alle kursets delelementer.