HK Stat

 

ACT! lavede fire illustrationsspil til visualisering af hverdagsdilemmaer for ca. 300 deltagere på en kongres for HK/Stat.

En processkuespiller fra ACT! stillede publikum refleksive spørgsmål efter hver scene og lagde op til en fælles temadebat.
Ved slutningen af dagen, lavede to processkuespillere fra ACT! en kort opsamlende scene om emner de havde hørt og opfanget under temadebatten.

"Fint samarbejde i forberedelsesfasen. ACT! var hurtig til at opfange og spore sig ind på HK/Stats udfordringer.
ACT! var gode til at omformulere vores udfordringer til manuskriptform.

ACT! medvirkede til at deltagerne var med og bidrog aktivt i den efterfølgende debat. Skuespillet skabte et tiltrængt afbræk i den formelle del af kongressen og gav fornyet energi blandt deltagerne.

ACT!s skuespil har bidraget til at vi i HK/Stat har kunnet formulere en mængde konkrete forslag til hvordan vi som fagforening arbejder med udvikling og uddannelse, læring på jobbet, stærke faglige fællesskaber og synlighed og tydelighed."

Anders Bojesen
Faglig konsulent
HK/Stat