Hvordan håndtere jeg chef og kolleger?

6. marts 2017 06-03- 2017
Hvordan håndtere jeg chef og kolleger? – ACT! samarbejder med Tillidsrepræsentantens grunduddannelse
ACT! kører endnu en runde med kommende tillidsrepræsentanter og træner dem i kommunikation og TR dilemmaer i 2017. Læs mere om kurset her

Et punkt på kurset for Teknisk landsforbund som deltagerne virkelig værdsætter er træning i kommunikation og konflikthåndtering

TL udtaler:
”Et centralt udbytte for deltagerne er, at der i et dilemma/vanskelig situation altid er flere muligheder for at angribe og løse situationen.
Ved den efterfølgende mundtlige evaluering næste dag er der et bredt spektrum af mulige anvendelsesformer hos deltagerne i deres hverv som TR.
Herudover er spillet en øjenåbner for deltagerne, der via spillet og deres egen ageren får syn for sagen på, at de – som TR – har flere instrumenter at spille på. Og der er ingen tvivl om, at en del af deltagerne vil tænke i dilemmaspil ind i deres gøren og laden fremover som TR.”