kristelig fagbevægelse - Krifa


ACT! har gennem et halvt år arbejdet med Krifas 800 medarbejdere, ledelse og direktion i forbindelse med deres strategi-udvikling og -implementering.

"Kristelig Fagbevægelse har i forbindelse med opstart af ny strategiperiode og efterfølgende strategi-implementering i organisationen benyttet sig af ACT!s kompetencer til forumspil/rollespil for både ledere og medarbejdere.

Opgaven har bestået i gennem forumspil/rollespil at kvalificere ledere og medarbejderes roller og samspil i forbindelse med den nye strategi.Vi har oplevet et meget professionelt og engageret samarbejde med ACT! under hele forløbet.

ACT! var i forberedelsesfasen meget grundige og udviste stor engagement og empati, som havde stor betydning for udbytte for anvendeligheden af forumspillet/rollespillet.

ACT! Formåede med deres medleven, humor og empati at involvere deltagerne på en meget aktiv måde, hvorved de implicerede deltagere opnåede den ønskede læring og konkrete værktøjer at arbejde videre med i hverdagen.
Vores erfaringer med ACT! betyder, at vi er parate til yderligere samarbejde, hvor det vil være relevant."

Carsten Fritzemeier
Personalekonsulent
Kristelig Fagbevægelse

 


 

ACT! lavede en videofilm for Krifa, der illustrerede dilemmaer om det frie fagforeningsvalg på en arbejdsplads.
Videoen lagde op til at diskutere for/imod både traditionelle og frie fagforeninger.

Videoen skulle bruges til undervisningsbrug i afgangsklasser i grundskolen og på uddannelsessteder ved ungdomsuddannelser.

"Der har været en meget åben og indlevende tilgang til emnet. ACT! har været hurtige til at sætte sig ind i den problemstilling, vi ønsker igangsat debat omkring.

Der har været respekt for DVD’ens formål som undervisningsmateriale - at der skal være såvel oplysning om emnet samt lægge op til debat om en konkret problemstilling.

Skuespillerne har en fantastisk indlevelse og er meget loyale mod deres roller."

Erik Bertelsen
Politisk konsulent
Kristelig Fagbevægelse